Trzykolumnowy podział kręgosłupa wg Denisa

Trzykolumnowy podział kręgosłupa wg Denisa (kolumny kręgosłupa) jest stosowany w kontekście uszkodzeń kręgosłupa i wyróżnia następujące strefy czynnościowe: 1. Kolumna przednia kręgosłupa - w jej skład wchodzi więzadło podłużne przednie oraz część przednia pierścieni włóknistych. 2. Kolumna środkowa kręgosłupa - część tylna trzonów kręgowych, pierścienie