Kataforeza

Kataforeza - przesuwanie się kationów (+) w kierunku katody (-).