Kąpiele elektryczno-wodne

Kąpiele elektryczno-wodne - są to zabiegi elektrolecznicze, w których część lub całe ciało znajdujące się w kąpieli wodnej, poddane zostaje działaniu prądu stałego. Wyróżniamy: - kąpiele elektryczno - wodne komorowe; - kąpiele elektryczno - wodne całkowite. Kąpiel elektryczno-wodna czterokomorowa Temperatura wody (35-40 st. C) -