galwanizacja dawkowanie

/Tag:galwanizacja dawkowanie

Galwanizacja – dawkowanie

Galwanizacja - dawkowanie 1. Obiektywne: oblicza się gęstość prądu na elektrodzie czynnej. Aby obliczyć gęstość prądu należy: podzielić wartość natężenia prądu przez wielkość powierzchni elektrody czynnej. Rodzaje dawek (wg Konarskiej): - słaba 0,01 - 0,1 mA/cm2 (elektrody czynnej); - średnia do 0,3 mA/cm2 (elektrody czynnej);