Rehabilitacja po zerwaniu ścięgna Achillesa

Rehabilitacja po całkowitym zerwaniu (po operacji) ścięgna Achillesa jest procesem złożonym i musi być prowadzona w sposób przemyślany oraz kompleksowy. Ważna jest znajomość poszczególnych etapów regeneracji ścięgna.   Rehabilitacja po zerwaniu ścięgna Achillesa Pierwszą czynnością przed rozpoczęciem rehabilitacji jest ustalenie celów głównych postępowania leczniczego. Cele