elektroda bierna

/Tag:elektroda bierna

Jonoforeza nerwu kulszowego

Jonoforeza nerwu kulszowego Przykładowe roztwory: jodowy, wapniowy, nowokaina. Ułożenie elektrod: poprzeczne, duże elektrody o tych samych rozmiarach. Elektroda czynna: na tylnej powierzchni uda, między fałdem pośladkowym, a dołem podkolanowym, owinięta podkładem. Elektroda bierna: przeciwlegle - na przedniej powierzchni uda z podkładem. Natężenie prądu: 12-20 mA.

Wybór elektrod, miejsce ułożenia (galwanizacja)

Wybór elektrod - galwanizacja Elektroda czynna podczas zabiegu galwanizacji jest mniejsza od elektrody biernej. Wyróżniamy dwa rodzaje ułożenia elektrod: 1. Podłużne - (płytka penetracja) gdy elektrody ułożone są na jednej płaszczyźnie lub gdy prąd przepływa przez podłużny wymiar kończyn. 2. Poprzeczne - (głębsza penetracja) elektrody