Dysleksja

Dysleksja określa trudności w uczeniu się i stanowi coraz częściej występujący problem nie tylko dzieci i młodzieży, ale nawet dorosłych osób. Najczęściej jednak diagnozuje się ją u dzieci w wieku szkolnym. Uznaje się, że może dotyczyć osób, których inteligencja mieści się w normie, a nawet