Zespoły posturalne – zespoły skrzyżowania

Zespoły posturalne wiążą się z zaburzeniami układu mięśniowego, gdzie w sposób typowy jedne grupy mięśni zostają osłabione, a inne – nadmiernie napięte. Zatem chociaż dochodzi do nieprawidłowego ułożenia kręgosłupa oraz często występują objawy podobne do objawów korzeniowych, przyczyna tych zaburzeń nie leży w samym układzie