Dół podkolanowy

Dół podkolanowy (fossa poplitea) leży w okolicy tylnej kolana, na granicy uda i podudzia. Ma kształt równoległoboku. Granicę dołu od góry i strony przyśrodkowej tworzy ścięgno końcowe mięśnia półbłoniastego i mięśnia półścięgnistego, a od strony bocznej mięsień dwugłowy uda. Dolną granicę wyznaczają głowa boczna i