Rytm dobowy

Rytm dobowy to (zgodnie z definicją) cykliczne nasilanie się i zmniejszanie procesów życiowych, będące wyrazem ich przystosowania do zdarzeń w środowisku. Niemal wszystkie żywe istoty podlegają rytmicznym zmianom aktywności swoich narządów, układów nadrzędnych i całego organizmu.   Charakterystyka biorytmów Wspomniane rytmiczne zmiany aktywności są przejawem