Wyznaczniki chodu (determinanty chodu)

Wyznaczniki chodu (determinanty chodu) opisują podstawowe ustawienia i ruchy poszczególnych części ciała podczas prawidłowego chodu. Zgodnie z ogólnie przyjętą definicją są to ściśle określone wyznaczniki pozwalające na ocenę chodu. Dotyczą sytuacji, w której chód odbywa się na gładkiej i poziomej płaszczyźnie.   Chód prawidłowy W