Erytropoeza

Erytropoeza to proces, w przebiegu którego powstają krwinki czerwone, czyli erytrocyty. Stanowi jeden z najważniejszych mechanizmów ludzkiego ustroju, ponieważ komórki te odpowiadają między innymi za transport tlenu.   Czym są erytrocyty? Erytrocyty stanowią stałe elementy składu krwi człowieka. To najliczniejsza populacja komórek krwi, ponieważ jeden