Cykl miesiączkowy

Cykl miesiączkowy występuje w okresie dojrzałości płciowej i kończy się krwawieniem. Jest poprzedzony dojrzewaniem, a wygasa w okresie klimakterium. Cykl ten jest niezbędny do zapłodnienia, a w związku z tym do utrzymania ciągłości gatunku i wydania potomstwa. Fazy cyklu miesiączkowego Cykl miesiączkowy rozpoczyna się od