Metoda PNF – łopatka

Obręcz barkowa składa się z kości łopatkowej oraz obojczykowej. Aparat mięśniowy obejmuje mięśnie takie jak mięsień czworoboczny, mięsień równoległoboczny, mięsień dźwigacz łopatki, mięsień podobojczykowy, mięsień piersiowy mniejszy oraz mięsień zębaty przedni. Mięśnie są głównymi stabilizatorami łopatki, a sama obręcz barkowa ma kontakt ze szkieletem osiowym