Aparat Golgiego

Aparat Golgiego to organellum komórkowe przybierające postać systemu spłaszczonych, obłonionych woreczków oraz towarzyszących im pęcherzyków i wakuoli. Organellum to występuje w cytoplazmie większości komórek eukariotycznych. Co to jest aparat Golgiego? Aparat Golgiego to system zbiorników (cystern) zamkniętych błonami, które układają się warstwami jak talerze. Każdy