Celuloza

Celuloza jest związkiem chemicznym z grupy polisacharydów. To jeden z najbardziej rozpowszechnionych cukrów w świecie roślin, ponieważ stanowi niemal połowę materiału budulcowego komórek roślinnych. Człowiek nie jest w stanie trawić celulozy, zdolne do tego są jedynie zwierzęta zaliczane do przeżuwaczy, które posiadają w swoim układzie