Choroba Wilsona

Choroba Wilsona znana również jako zwyrodnienie soczewkowo-wątrobowe. Jest rzadką chorobą genetyczną związaną z zaburzeniem metabolizmu miedzi. Fizjologicznie małe ilości miedzi są wydalane z moczem, natomiast u posiadających chorobę Wilsona gromadzi się ona w organizmie uszkadzając narządy. Niewydalona miedź odkłada się głównie w mózgu powodując problemy