Zaburzenia czucia typu ośrodkowego

Zaburzenia czucia typu ośrodkowego spowodowane są uszkodzeniami w centralnym układzie nerwowym.   Czym są zaburzenia czucia? Pojęcie to jest często stosowane w neurologii i stanowi ogólną nazwę dla różnego rodzaju nieprawidłowości w odbieraniu bądź przekazywaniu wszelkich informacji o bodźcach do mózgu. Ponadto mogą przybrać różną