Choroba von Willebranda

Choroba von Willebranda (zwana wcześniej pseudohemofilią) to najczęściej występująca skaza krwotoczna bez względu na wiek i płeć – występuje 2-krotnie częściej niż hemofilia. Szacuje się, że może dotyczyć nawet do 1,3% populacji. Powoduje nieprawidłowy przebieg procesu krzepnięcia krwi.   Przyczyny Choroba von Willebranda jest dziedziczona