Bóle w chorobach reumatycznych

Ból jest nieodzownym elementem wszystkich chorób reumatycznych. Ponieważ na choroby układu kostno-stawowego cierpi prawie 70% populacji po 50. roku życia, są one najczęstszą przyczyną przewlekłych zespołów bólowych. (1) Ból przewlekły trwa powyżej trzech miesięcy i znacznie obniża jakość życia osób z chorobą reumatyczną. a także