Kancerogeneza

Kancerogeneza to proces opisujący powstawanie i rozwój nowotworów. Jest zjawiskiem wieloetapowym i długotrwałym, zwykle wieloletnim. Nowotwór zaś to choroba o podłożu genetycznym, czyli proces spowodowany nakładaniem się zaburzeń struktury DNA. Jak przebiega kancerogeneza? Kancerogeneza składa się z 3 głównych etapów: inicjacji – pojawia się pojedyncza