Choroba niedokrwienna serca – fizjoterapia

Choroba niedokrwienna serca wymaga kompleksowego podejścia leczniczego, w skład którego wchodzi fizjoterapia, farmakologia i inne metody leczenia zachowawczego. Klinicznym wyrazem tego schorzenia jest choroba wieńcowa (niewydolność wieńcowa), dusznica bolesna, zawał mięśnia sercowego. Choroba wieńcowa - fizjoterapia Celem postępowania fizjoterapeutycznego jest usprawnienie pracy serca przez zmniejszenie