choroba genetyczna

Strona główna/Nie udało się zaimportować tagu wpisu %s choroba genetyczna

Zespół Ehlersa-Danlosa

Zespół Ehlersa-Danlosa to grupa chorób uwarunkowanych genetycznie, wywołanych metabolicznymi defektami budowy kolagenu. Opisano wiele podtypów zespołu, z których najczęściej występuje podtyp hipermobilny. Nie istnieją sposoby całkowitego wyleczenia choroby. Zespół Ehlersa-Danlosa - przyczyny Zespół Ehlersa-Danlosa jest chorobą genetyczną, co oznacza, że rodzice mogą przekazać ją swojemu

Wrodzona dyskeratoza

Wrodzona dyskeratoza to poważna choroba manifestująca się nieprawidłowym, przedwczesnym lub niecałkowitym rogowaceniem warstwy powierzchownej naskórka. W jej przebiegu zauważa się zanik skóry dłoni i stóp, płytek paznokciowych czy przebarwienia błon śluzowych. To bardzo rzadkie schorzenie, ponieważ dotyka tylko jednej osoby na milion.   Z czego

Choroba McArdle’a

Choroba McArdle'a (glikogenoza typu V) to recesywna choroba genetyczna wywołana mutacjami w genie kodującym mięśniową izoformę fosforylazy glikogenu (PYGM). Głównym objawem choroby jest zwiększona męczliwość i przykurcze mięśni.   Przyczyny choroby McArdle'a Omawianą chorobę genetyczną dziedziczy się w sposób autosomalny recesywny. Jak wspomniano, przyczyną jest

Zespół Dubowitza

Zespół Dubowitza to genetycznie uwarunkowany zespół wad wrodzonych, które obejmują wiele układów jednocześnie. Choroba występuje stosunkowo rzadko, ponieważ dotyczy 1 żywego urodzenia na 500 000. Dziecko z zespołem Dubowitza już od najmłodszych lat wykazuje opóźnienie intelektualne i szereg deformacji w wyglądzie. Przyczyny zespołu Dubowitza Przyczyny

Zespół Seckela

Zespół Seckela to poważna choroba dziedziczna obejmująca szereg wad wrodzonych – zarówno natury fizycznej, jak i psychicznej. Dotyczy mniej niż 1 na milion żywych urodzeń i może rozwinąć się bez względu na płeć dziecka. Przyczyny zespołu Seckela Chorobę dziedziczy się autosomalnie recesywnie, jednak dokładne przyczyny

Choroba Refsuma

Choroba Refsuma to rzadka choroba dziedziczona autosomalnie recesywnie, będąca następstwem mutacji w obrębie odpowiedniego genu. Jej występowanie jest różne w zależności od kontynentu i dotyczy 1 na 50 000-500 000 żywych urodzeń. Z czego wynika choroba Refsuma? Przyczyną choroby Refsuma jest mutacja genu kodującego hydroksylazę

Choroba Huntera

Choroba Huntera (zwana także mukopolisacharydozą typu II) jest rzadką chorobą genetyczną objawiającą się wrodzonymi defektami metabolicznymi. To lizosomalna choroba spichrzeniowa związana z chromosomem X. Przyczyny choroby Huntera Omawiana choroba spowodowana jest brakiem lub wadą enzymu sulfatazy iduronianu. Jest on konieczny do rozkładania występujących w organizmie

Alkaptonuria

Alkaptonuria to choroba metaboliczna przebiegająca z nagromadzeniem kwasu homogentyzynowego i jego produktu utleniania - benzochinonu kwasu octowego – w różnych tkankach i płynach ustrojowych. Innymi słowy, jest to rzadko spotykana choroba metaboliczna, dotycząca przemiany aminokwasów.   Z czego wynika alkaptonuria? Alkaptonuria to choroba genetyczna, ponieważ

Zespół Shwachmana-Diamonda

Zespół Shwachmana-Diamonda to rzadka choroba genetyczna będąca wrodzoną lipomatozą trzustki. W jej przebiegu narząd ten nie jest zdolny do wydzielania zewnętrznego. Jednocześnie towarzyszą temu objawy wieloukładowe.   Zespół Shwachmana-Diamonda - przyczyny Choroba wiąże się z mutacją genu SBDS zlokalizowanego na siódmym chromosomie. Gen ten koduje

Ubezpieczenia dla Fizjoterapeuty


Pracuj spokojnie i bądź chroniony!


Sprawdź


Informacja o dystrybutorze ubezpieczeń