Neuralgia międzyżebrowa

Neuralgia międzyżebrowa jest stanem związanym z uszkodzeniem nerwu. Towarzyszą temu charakterystyczne objawy, w związku z czym dolegliwość zwykle zostaje szybko rozpoznana. Może występować jednostronnie lub obustronnie. Neuralgia zwana jest inaczej nerwobólem – termin też użyto po raz pierwszy w 1921 roku przez Harrisa. Opisał on