Blok przedsionkowo-komorowy I stopnia

Blok przedsionkowo-komorowy I stopnia - czyli przedłużenie czasu przewodzenia między przedsionkami, a komorami - na elektrokardiogramie jest widoczny jako wydłużenie odcinka PQ (norma do 200 ms - 1 duża kratka, gdy przesuw papieru = 25 mm/s), lub gdy nie jest widoczny załamek Q - odcinka