Biodoza

Biodoza (dawka progowa promieni nadfioletowych) - jednostka dawkowania biologicznego promieniowania nadfioletowego. Określa stan wrażliwości ustroju na promienie nadfioletowe, której miarą jest czas naświetlania z danej odległości, konieczny do wywołania minimalnego, progowego odczynu rumieniowego. Do oznaczenia dawki progowej promieni nadfioletowych służy rumieniomierz (umożliwia on kolejne naświetlanie