Urobilina

Urobilina to jeden z końcowych produktów degradacji hemu. Stanowi barwnik żółciowy powstający w jelicie cienkim z urobilinogenu. Urobilina jest wydalana wraz z moczem i kałem.   Synteza urobiliny Urobilina powstaje w wyniku degradacji hemu, czyli grupy prostetycznej występującej w hemoglobinie. Proces ten zachodzi w obecności bakterii jelitowych, które oddziałują na żółciowe pigmenty. Związek ten wiąże […]