Białaczka

Białaczka to nie pojedyncza jednostka chorobowa, lecz grupa nowotworów złośliwych o różnym przebiegu, wykazujących odmienne objawy kliniczne. Nowotwór zajmuje w pierwszej kolejności limfocyty, czyli komórki odpornościowe organizmu, po czym rozprzestszenia się na inne układu i narządy. Mówiąc zatem w skrócie, białaczki to grupa chorób nowotworowych układu krwiotwórczego.   Podział białaczki Najpowszechniejszy podział obejmuje następujące rodzaje […]