Badanie więzadeł pobocznych stawu kolanowego

Badanie więzadeł pobocznych stawu kolanowego

Badanie więzadeł pobocznych stawu kolanowego (piszczelowego i strzałkowego) jest podstawową czynnością przy podejrzeniu uszkodzenia w stawie kolanowym. Staw ten buduje wiele struktur, a określenie przyczyny dolegliwości niekiedy bywa trudne. W tym celu powstało wiele testów, które potwierdzają lub wykluczają uszkodzenie więzadeł pobocznych. Charakterystyka więzadeł pobocznych Więzadło poboczne przyśrodkowe (ligamentum collaterale mediale), więzadło poboczne piszczelowe (ligamentum […]