Badanie więzadeł pobocznych stawu kolanowego

Badanie więzadeł pobocznych stawu kolanowego (piszczelowego i strzałkowego) Pozycja wyjściowa i wykonanie (więzadło poboczne piszczelowe) Pacjent w leżeniu tyłem, kończyna dolna badana zgięta w stawie kolanowym. Badając więzadło poboczne piszczelowe jedną ręką obejmujemy staw kolanowy tak, by kłąb kciuka opierał się na kłykciu bocznym kości