badanie stopy

/Tag:badanie stopy

Wskaźnik kątowy Clarke’a (kąt Clarke’a)

Wskaźnik kątowy Clarke'a (kąt Clarke'a) - służy ocenie stanu wysklepienia podłużnego stopy. Kąt Clarke'a wyznaczony jest przez prostą C - S (przyśrodkowy brzeg stopy), a także linię łączącą Q (punkt największego wgłębienia) oraz q (zetknięcie stycznej przyśrodkowej z brzegiem stopy). Średnia kąta Clarke'a u osób dorosłych wynosi