Adenozynotrifosforan (ATP)

Adenozynotrifosforan (ATP) to podstawowa cząsteczka przenosząca energię. Stanowi nukleotyd zbudowany z adeniny, rybozy i trifosforanu. Swój wysokoenergetyczny charakter ATP zyskuje dzięki obecności dwóch bezwodnikowych wiązań fosforanowych. ATP jest związkiem chemicznym występującym we wszystkich żywych komórkach.   Podstawowe informacje Cząsteczki adenozynotrifosforanu dobrze rozpuszczają się w wodzie,