Apoptoza

Apoptoza to zaprogramowana śmierć komórki (genetycznie). Pojawia się szybko, a także w określonym przedziale czasowym - okres embrionalny i okołonarodzeniowy - wtedy dochodzi do masowego obumierania komórek nerwowych. Od 40 do 80% nowopowstałych, wytworzonych neuronów (nadprodukcja w układzie nerwowym) ulega obumieraniu. Uruchomiany zostaje program samozabijania,