Anoreksja

Anoreksja

Anoreksja (restrykcyjny jadłowstręt psychiczny) stanowi poważne zagrożenie zdrowia o złożonej etiologii. Wiąże się nie tylko z zaburzeniami funkcjonowania wielu różnych układów, ale przede wszystkim z psychiką pacjenta. Zgodnie z powszechnie przyjętą definicją jest to zespół psychosomatyczny cechujący się celową utratą masy ciała do poziomu odbiegającego od normy dla wzrostu i wieku. Przyczyny Nie określono jednoznacznej […]