Angiogeneza

Angiogeneza to określenie odnoszące się do zjawiska powstawania sieci naczyń włosowatych w narządach. Proces regulowany jest wieloma czynnikami, zarówno pro- jak i antyangiogennymi. Co to jest angiogeneza? Jak wspomniano, angiogeneza jest procesem tworzenia nowych naczyń włosowatych na bazie istniejącej już sieci naczyń krwionośnych. W prawidłowych