Anaforeza

Anaforeza Przesuwanie się anionów (-) w kierunku anody (+).