ADHD

ADHD (Attention-Deficit-Hyperactivity-Disorder)

ADHD (ang. Attention Deficit Hyperactivity Disorder) to zaburzenia nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi. Jest jednym z najczęściej występujących chorób wieku dziecięcego i może trwać przez okres dojrzewania i dorosłości. Objawy to m.in. trudności z utrzymaniem skupienia się czy trudności w kontrolowaniu zachowań oraz nadpobudliwość (nadreaktywność). Podtypy ADHD Wyróżnia się 3 główne typy ADHD: Głównie nieuważny – […]