Aceton

Aceton (znany także jako propanon, dimetyloketon czy keton dimetylowy) to najprostszy keton alifatyczny. Stanowi lotną ciecz o ostrym, rozpoznawalnym zapachu. Znajduje szerokie zastosowanie w przemyśle. Charakterystyka acetonu Aceton to bezbarwna, łatwopalna ciecz o silnym, charakterystycznym zapachu. Miesza się w każdym stosunku z wodą, alkoholem etylowym i eterem dietylowym oraz z wieloma innymi rozpuszczalnikami organicznymi. Jednocześnie […]