RSQ Technologies

Test Schepelmanna służy ocenie i diagnostyce różnicowej dolegliwości bólowych występujących w klatce piersiowej.

Test Schepelmanna

Zazwyczaj wynik testu słusznie wskazuje na toczącą się patologię. Jednak decydując się na wykonanie go w warunkach domowych zawsze należy skonsultować jego wynik z lekarzem lub fizjoterapeutą, a nie opierać się wyłącznie na opisie przedstawionym niżej.

Niekiedy dolegliwości bólowe w klatce piersiowej mogą mieć zupełnie inną przyczynę, która nie została ujęta w interpretacji tego testu.

Wykonanie

Pacjent znajduje się w pozycji siedzącej. Następnie osoba badająca prosi o pochylenie kręgosłupa najpierw w jedną, a później w przeciwną stronę.

Interpretacja

Bóle po stronie wklęsłej świadczą o neuralgii międzyżebrowej, zaś bóle po stronie wypukłej – o zapaleniu opłucnej.

Sklep Spirulina

Złamania żeber powodują bóle przy każdym ruchu kręgosłupa.

Zobacz również: nerwoból międzyżebrowy – fizjoterapia

Bibliografia

  1. Buckup K., Buckup J., Testy kliniczne w badaniu kości, stawów i mięśni, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2014.

 

Aktualizacja:

Rehabilitacja Wrocław