Medfile

Rozwój psychiczny niemowlęcia w kolejnych miesiącach życia:


I miesiąc

– wodzi oczami za światłem
– skupia wzrok przez moment
– wydaje krótkie gardłowe dźwięki

II miesiąc
– słucha dźwięków
– wodzi wzrokiem za przedmiotami
– reaguje mimiką
– uśmiecha się do matki

III miesiąc
– zaczyna gaworzyć
– trąca zabawki
– wodzi oczami za osobami
– odpowiada uśmiechem na uśmiech

IV miesiąc
– gaworzy
– rozpoznaje butelkę
– śledzi wzrokiem zmiany otoczenia

V miesiąc
– jest wrażliwe na melodie
– figluje w zabawie
– wydaje okrzyki radości
– odróżnia osoby obce

VI miesiąc
– reaguje śpiewnym gaworzeniem na głos i muzykę
– manipuluje przedmiotami

VII miesiąc
– wymawia sylaby
– stuka zabawkami
– patrzy w lustro
– śmieje się
– upuszcza i podnosi przedmioty

Sklep Spirulina

VIII miesiąc
– pierwsze oznaki odróżniania głębi i odległości
– zaczyna odróżniać siebie od otoczenia

IX miesiąc
– wyrzuca przedmioty z łóżeczka, słucha jak spadają
– szuka odebranego przedmiotu
– bawi się w “akuku”, “baran bęc”

X miesiąc
– wyraźnie lubi matkę
– bawi się w “kosi kosi łapki”

XI miesiąc
– rozumie zakazy
– mówi 1-2 wyrazy
– podaje przedmiot nie wypuszczając go

XII miesiąc
– układa wieżę
– wymawia 2-3 wyrazy
– przejawy zazdrości

Aktualizacja:

Rehabilitacja Wrocław