Medfile

Odmroziny (perniones) – fizjoterapia

Odmroziny fizjoterapia

Cel:

– poprawa ukrwienia.

1. Prądy diadynamiczne

Przepływ podłużny lub poprzeczny.

Basis:

1 mA

Prąd DF: natężenie słabe, czas 2 minuty.

Prąd CP: natężenie do granicy bólu w ramach przyjemnej tolerancji prądu, czas 5 minut.

Zabiegi:

codziennie lub do drugi dzień.

Seria:

6-8 zabiegów.

2. Galwanizacja

Ułożenie elektrod:

– elektroda anodowa proksymalnie (bliżej) od odmrożenia;
– elektroda katodowa dystalnie (dalej) od odmrożenia.

Natężenie:

w granicach podprogowych do progowych.

Czas:

5-10 minut.

3. Jonoforeza

0,1% roztworu acetylecholiny.

Elektroda czynna

anoda.

Natężenie:

5-10 mA, zwiększane stopniowo.

Czas:

10-15 minut.

Uwaga!
zabieg należy wykonywać w obecności lekarza.

4. Diatermia krótkofalowa

Ułożenie elektrod:

– elektroda szt. lub monoda cz., odległość 2-3 cm;
– elektroda szt. lub monoda b., odległość 6 cm.

Dawka:

– w okresie wczesnym: I, czas: 5-10 minut;
– w okresie późniejszym: I-II, czas: 5-10 minut.

Uwaga!
1. Ciepło, które jest stosowane z zewnątrz może spowodować wystąpienie odczynu paradoksalnego (odmienny od spodziewanego).
2. Fale krótkie, które działają w głębi tkanek powodują rozszerzenie dużych tętnic dzięki czemu poprawiają ukrwienie odmrożonych miejsc.

5. Diatermia mikrofalowa

1. W okresie wczesnym

Miejscowo:

– elektrody okrągłe, odległość: 10-15 cm.

Dawka:

I – 20-30 W.

Czas:

3-8 minut.

Zabiegi:

codziennie.

Sklep Spirulina

Seria:

3-6 zabiegów.

2. W okresie późniejszym

Miejscowo:

– elektrody okrągłe, odległość: 10-15 cm.

Dawka:

I-II – 30-50 W.

Czas:

10 minut.

Zabiegi:

codziennie.

Seria:

15-20 zabiegów.

6. Ultradźwięki

Zabieg wykonywany bezpośrednio na miejsce odmrożenia przez sprzężenie parafiną ciekłą.

Miejscowo:

0,1-03 W/cm2.

Czas:

2-8 minut.

Zabiegi:

– w I okresie odmrożenia: 3-6 zabiegów co drugi dzień;
– w II okresie odmrożenia: 5-8 zabiegów co drugi dzień.

7. Promienie nadfioletowe (promieniowanie ultrafioletowe – UV)

Naświetlania miejscowe:

w okresie późniejszym, profilaktycznie przed zimą.

Dawka:

E I stopnia, w wyjątkowych przypadkach II stopnia (2 bio lub 3-4 bio).

Naświetlania ogólne:

Dawka:

progowa lub E I stopnia.

Zabiegi:

codziennie lub co drugi dzień.

Seria:

20 zabiegów.

8. Kinezyterapia

Cel:

zapobieganie powstawaniu ograniczeń ruchomości i przykurczów w stawach.

Kinezyterapia:

– ćwiczenia bierne;
– ćwiczenia poprawiające krążenie miejscowe.

Cel:

– poprawa ruchomości w stawach;
– miejscowa poprawa trofiki tkanek;
– przystosowanie skóry do codziennych i zawodowych czynności;
– zwiększenie siły mięśni kończyn, które zostały uszkodzone.

Kinezyterapia:

– ćwiczenia czynne;
– ćwiczenia czynne z oporem.

Uwaga!
Przy odmrożeniach II i III stopnia ćwiczenia uszkodzonych odcinków ciała mogą być rozpoczęte dopiero po zakończeniu procesu narastania naskórka.

Polecane produkty:

Aktualizacja:

Rehabilitacja Wrocław