Fizjoexpert Futuro

Prawa Sherringtona

– reguły określające zasady funkcjonowania układu nerwowego.

1) Wyładowania następcze
– efekt pobudzania jednostek motorycznych trwa dłużej niż działanie impulsu pobudzającego.

2) Sumacja czasowa
– bodźce podprogowe występujące bezpośrednio po sobie sumują się dając w efekcie impuls progowy.

3) Sumacja przestrzenna
– bodźce podprogowe wysyłane jednocześnie z różnych przestrzeni sumują się tworząc impuls progowy.

Sklep Spirulina

4) Promieniowanie pobudzenia
– rozprzestrzenianie się odpowiedzi i zwiększanie jej siły; występuje gdy liczba bodźców aferentnych lub czas ich działania narasta. Układ nerwowy może zareagować pobudzająco lub hamująco.

5) Kolejne wzbudzenie
– wzrastające pobudzenie mięśni agonistów następuje po stymulacji antagonistów.

6) Unerwienie przeciwstawne (reciprokalne)
– skurcz mięśni agonistów wyzwala jednocześnie hamowanie (rozluźnienie) antagonistów.

Aktualizacja:

Rehabilitacja Wrocław