Sprawdzony Fizjoterapeuta

Afazja 

Są to zaburzenia mowy.

Medfile

Aktualizacja:

Strefa Fizjoterapii