Fizjoexpert Futuro

Wyznaczniki (determinanty) chodu:

1) Ruchy rotacyjne miednicy w płaszczyźnie poziomej:

miednica podąża za ruchem wykroku kończyny dolnej wykonując skręt o około 4° w przód i 4° w tył. Jednocześnie udo nogi wykrocznej przyjmuje pozycję w rotacji zewnętrznej, a nogi podporowej – w rotacji wewnętrznej.

2) Pochylenie miednicy w płaszczyźnie czołowej:

miednica obniża się po stronie nogi wykrocznej co powoduje odwiedzenie jej uda, a przywiedzenie uda nogi będącej w fazie podporu. Ten ruch miednicy wymusza lekkie zgięcie kończyny wykrocznej w stawie kolanowym, co ułatwia przenoszenie stopy nad podłożem.

3) Ruchy boczne miednicy:

miednica przemieszcza się w płaszczyźnie czołowej w kierunku obciążonej kończyny.

Sklep Spirulina

4) Zgięcie kolana w fazie podporu:

na początku fazy podporu (zetknięcie się  pięty z podłożem) staw kolanowy znajduje się w wyproście, następnie zgina się na ok. 15° do momentu obciążenia całej stopy i ponownego wyprostu kolana.

5) Ruchy w stawie kolanowym:

ruchy zgięcia i wyprostu w kolanie są skojarzone z ruchami stopy. Po zetknięciu się pięty z podłożem kolano zgina się, następnie prostuje w momencie pełnego obciążenia stopy i znów zgina się wraz z ruchem unoszenia pięty.

6) Ruchy stopy i stawu skokowo-goleniowego:

w momencie zetknięcia się pięty kończyny wykrocznej z podłożem stopa jest zgięta grzbietowo, po czym następuje zgięcie podeszwowe. Gdy cała stopa przylga do podłoża, podudzie zakreśla łuk ponad piętą. Po pełnym obciążeniu stopy zachodzi jej zgięcie podeszwowe (pięta unosi się).

Aktualizacja:

Rehabilitacja Wrocław