Fotodepilacja Wrocław

Próba ortostatyczna

– służy ocenie reakcji układu krążenia na zmianę pozycji ciała (z leżenia do stania).
Nieznaczny wzrost częstości skurczów serca i podwyższenie ciśnienia świadczą o prawidłowej reakcji sercowo – naczyniowej.

Przebieg badania – próba ortostatyczna

Osoba badana leży przez 10 min, po czym ma mierzone tętno i ciśnienie skurczowe. Następnie badany przyjmuje pozycję stojącą i po upływie 2 min dokonuje się tych samych pomiarów. Otrzymane różnice podstawia się do wzoru:

ICR = 25 ∗ (3,15 + 0,1 ∗ ΔCs − 0,05 ∗ ΔHR)

• wartości należy podstawić z zachowaniem znaku ( wzrost +, spadek −)
• ΔCs – różnica wartości pierwszego i drugiego pomiaru ciśnienia skurczowego
• ΔHR – różnica wartości pierwszego i drugiego pomiaru tętna

Sklep Spirulina

Próba ortostatyczna

Interpretacja wyników:

ICR ≥ 95 ⇒ reakcja bardzo dobra;
ICR w granicach 80-94 ⇒ reakcja dobra;
ICR w granicach 65-79 ⇒ reakcja dostateczna;
ICR poniżej 65 ⇒ reakcja zła.

Polecane produkty:

Aktualizacja:

Rehabilitacja Wrocław