Sprawdzony Fizjoterapeuta

Rodzaje gibkości:

– gibkość ogólna – duża ruchomość we wszystkich stawach, niezależnie od specyficznych wymagań danej dyscypliny. Jest podstawową sprawnością umożliwiającą podejmowanie różnych zadań treningowych;
– gibkość specjalna – sprawność wymagana przez daną dyscyplinę do określonych ćwiczeń.

Ze względu na aktywność ćwiczącego wyróżniamy:

– gibkość aktywną – umiejętność uzyskiwania dużej amplitudy ruchu w efekcie działania mięśni ćwiczącego;
– gibkość pasywną – zdolność do uzyskiwania dużej amplitudy ruchu w efekcie działania sił zewnętrznych – grawitacji, współćwiczącego, urządzeń.

Medfile

Aktualizacja:

Strefa Fizjoterapii