RSQ Technologies

Magnoter D26 jest urządzeniem wykorzystywanym w fizykoterapii do leczenia zmiennym polem elektromagnetycznym. Przykład takiego urządzenia przedstawiono na zdjęciu poniżej.

Aparatura do magnetostymulacji

Urządzenie do magnetoterapii polem małej częstotliwości składa się z generatora prądu małej częstotliwości, układów elektronicznych umożliwiających regulację parametrów tego prądu oraz aplikatora. Większość urządzeń posiada 2 lub więcej aplikatorów, przy czym każdy z nich wykazuje charakterystyczny rozkład pola magnetycznego.

Polskie urządzenia

Omawiając temat aparatów do magnetostymulacji warto wspomnieć, że dysponujemy w Polsce dwoma takimi urządzeniami: MRS 2000 oraz najnowszym aparatem Viofor JPS.

MRS 2000 składa się z części generująco-sterującej oraz aplikatora w postaci maty i poduszki z wmontowanymi cewkami. Impulsy magnetyczne zbliżone są do piłokształtnych. W trakcie wykonywania zabiegu pacjent leży na macie. Maksymalna indukcja pola wynosi około 0,4 mT, natomiast czas zabiegu – 8 minut. W jego trakcie aparat emituje pole magnetyczne w trzech cyklach.

Viofor JPS jest oryginalnym polskim urządzeniem do magnetostymulacji, przy czym skrót JPS pochodzi od nazwisk jego twórców. Częstotliwości impulsów podstawowych mieszczą się w przedziale 180-195 Hz. Z kolei amplitudę nastawia się skokowo przyciskami intensywności o 13 stopniach od 0,5 do 12.

Bibliografia

  1. Mika T., Kasprzak W., Fizykoterapia, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006.
Polecane produkty:

Aktualizacja:

Rehabilitacja Wrocław