Fotodepilacja Wrocław

Kąt graniczny

(wartość tego kąta jest wprost proporcjonalna do szybkości narastania natężenia prądu w impulsie) – zmniejszając stopniowo szybkość narastania natężenia, można dojść do takiego kąta, przy którym występuje jeszcze skurcz mięśnia, jednak dalsze jego zmniejszanie szybkości narastania natężenia nie daje skurczu ze względu na zbyt wolną zmianę natężenia prądu.

Sklep Spirulina

Aktualizacja:

Rehabilitacja Wrocław