Medfile

Zaburzenia przewodzenia śródkomorowe

LBBB – blok lewej odnogi pęczka Hisa – zmiany widoczne w odprowadzeniach V5, V6.
RBBB – blok prawej odnogi pęczka Hisa – zmiany widoczne w odprowadzeniach V1, V2.

Zmiany w EKG:

– zespół QRS poszerzony >120ms;
– zespół QRS zazębiony (wygląd litery “M”);
– załamek T ujemny.

Sklep Spirulina

Aktualizacja:

Rehabilitacja Wrocław