eFizjoterapia

Układ krwionośny człowieka (zwany także układem naczyniowym) poprzez naczynia krwionośne odpowiedzialny jest za transport krwi. Dzielą się on na:

 • tętnice;
 • żyły;
 • naczynia włosowate.

Układ krwionośny człowieka

Naczynia krwionośne

Tętnice, ze względu na panujące w nich wysokie ciśnienie krwi, są naczyniami krwionośnymi zbudowanymi z grubych i elastycznych ścianek. Odprowadzają one krew z serca do tkanek. Najważniejszą tętnicą w organizmie człowieka jest aorta.

Żyły są naczyniami krwionośnymi, w których krew płynie pod małym ciśnieniem. Ich ścianki są dużo cieńsze od ścianek tętnic, a zadaniem jest doprowadzanie krwi z tkanek do serca (lub wątroby w przypadku żyły wrotnej). Ważnym elementem żył są zastawki żylne, które zapobiegają cofaniu się krwi.

Naczynia włosowate są drobnymi naczyniami krwionośnymi, które łączą żyły z tętnicami. Ich funkcją jest wymiana substancji pokarmowych, zbędnych produktów przemiany materii, gazów (O2 i Co2) oraz hormonów miedzy krwią a tkanka.

Zobacz również: Krwiobieg.

Schemat naczyń

Poniżej przedstawiony jest schemat najważniejszych naczyń krwionośnych. W efekcie dzięki nim możliwe jest zaopatrzenie organizmu w tlen i eliminacja z tkanek dwutlenku węgla. Wszystko to jest elementem pracy krążenia małego i krążenia dużego.

Sklep Spirulina

Zobacz również: Nadciśnienie tętnicze.

Kończyna dolna – tętnice

W kończynie dolnej do najważniejszych należą następujące tętnice:

 • udowa – biegnie od tętnicy biodrowej zewnętrznej do więzadła pachwinowego, a następnie wchodzi do trójkąta udowego większego. Tuż po wyjściu z trójkąta udowego większego tętnica udowa wchodzi do kanału przywodzicieli. Następnie po przejściu przez kanał przywodzicieli (około 4 cm nad kłykciem przyśrodkowym) tętnica udowa przechodzi na tylną cześć uda i wchodzi do dołu podkolanowego, gdzie przechodzi w tętnice podkolanową;
 • podkolanowa – jest przedłużeniem tętnicy udowej i znajduje się w dole podkolanowym, w tylnej części kolana. Tuż poniżej stawu kolanowego tętnica ta dzieli się na tętnice piszczelową przednią i tętnicę piszczelową tylną;
 • piszczelowa przednia – wchodzi do przedniej części kończyny dolnej przechodząc przez błonę międzykostną. Biegnie wzdłuż mięśni ku dołowi, a następnie na wysokości troczka dolnego prostowników stopy przechodzi w tętnicę grzbietowa stopy;
 • piszczelowa tylna – jest przedłużeniem tętnicy podkolanowej i biegnie po tylnej części kończyny dolnej. W dolnej części, tętnica piszczelowa tylna biegnie przez kanał kostki przyśrodkowej i wychodzi na stronie podeszwowej stopy, gdzie dzieli się na tętnicę podeszwową przyśrodkową i tętnicę podeszwową boczną;
 • grzbietowa stopy – jest przedłużeniem tętnicy piszczelowej przedniej. Biegnie ona od troczka dolnego prostowników stopy do pierwszej przestrzeni międzykostnej śródstopia, a następnie przebijając przestrzeń międzykostną śródstopia przechodzi do podeszwy stopy;
 • podeszwowa przyśrodkowa – biegnie wzdłuż przyśrodkowej części stopy;
 • podeszwowa boczna – biegnie wzdłuż bocznej części stopy.

Kończyna dolna – żyły

Wśród najważniejszych żył kończyny dolnej znajdują się:

 • żyła odpiszczelowa duża – biegnie od części przedniej kostki przyśrodkowej ku górze przyśrodkową częścią podudzia. Następnie przechodzi do uda i biegnie ku górze, gdzie kilka centymetrów poniżej więzadła pachwinowego przechodzi w żyłę udową;
 • żyła odstrzałkowa – biegnie od części tylnej kostki bocznej ku gorze tylną częścią podudzia. Następnie dochodzi do dołu podkolanowego, gdzie przechodzi w żyłę podkolanową.

Kończyna górna – tętnice

Najważniejsze tętnice kończyny górnej to tętnice:

 • pachowa – biegnie od brzegu zewnętrznego pierwszego żebra przez jamę pachową do mięśnia piersiowego większego gdzie przechodzi w tętnicę ramienną;
 • ramienna – jest przedłużeniem tętnicy pachowej i biegnie od mięśnia piersiowego większego w dół ręki, miedzy mięśniami zginaczy aż do dołu łokciowego, gdzie dzieli się na tętnicę promieniową i tętnicę łokciową;
 • promieniowa – jest przedłużeniem tętnicy ramiennej. Zaczyna się w dole łokciowym, w którym przechodzi na przednią część przedramienia i biegnie ku dołowi przyśrodkową częścią przedramienia. Tuż poniżej wyrostka rylcowatego kości promieniowej przechodzi na grzbietową cześć przedramienia i kończy się w łuku dłoniowym głębokim;
 • łokciowa – jest przedłużeniem tętnicy ramiennej. Zaczyna się w dole łokciowym skąd dochodzi do pnia ramienno-promieniowego, a następnie biegnie ku dołowi przyśrodkową częścią przedramienia. Kończy się na łuku dłoniowym powierzchownym.

Kończyna górna – żyły

W kończynie górnej uwagę należy zwrócić przede wszystkim na żyły:

 • odpromieniową – zaczyna się po stronie grzbietowej ręki, skąd przechodzi do przedramienia gdzie biegnie jego boczną stroną do góry. W zgięciu łokciowym żyła odpromieniowa rozdziela się na dwie części, gdzie jedna cześć łączy się z żyłą dwułokciową, a druga przechodzi do ramienia. Następnie biegnie w górę, jego boczna stroną, aż dociera do dołu podobojczykowego i zmienia nazwę na żyłę pachową;
 • odłokciową – zaczyna się po stronie grzbietowej ręki skąd przechodzi do przedramienia. Tam biegnie jego przyśrodkową stroną do góry. Następnie przechodzi przez zgięcie ramieniowe do ramienia i w połowie jego długości zmienia nazwę na żyłę odłokciową głęboką;
 • pośrodkową łokcia – znajduje się w okolicy łokciowej. Swój początek ma przy żyle odpromieniowej, skąd biegnie skośnie ku gorze i dociera do żyły odłokciowej.

Zobacz również: Koło tętnicze mózgu.

Bibliografia

 1. Bochenek A., Reicher M., Anatomia człowieka, Tom III, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2012.
Polecane produkty:
Rehabilitacja Wrocław