Sklep Spirulina

Układ krwionośny człowieka (zwany także układem naczyniowym) poprzez naczynia krwionośne odpowiedzialny jest za transport krwi. Dzielą się on na:

  • tętnice
  • żyły
  • naczynia włosowate

Układ krwionośny człowieka

Tętnice, żyły, naczynia włosowate

Tętnice, ze względu na panujące w nich wysokie ciśnienie krwi, są naczyniami krwionośnymi zbudowanymi z grubych i elastycznych ścianek. Odprowadzają one krew z serca do tkanek.

Żyły są naczyniami krwionośnymi, w których krew płynie pod małym ciśnieniem. Ich ścianki są dużo cieńsze od ścianek tętnic, a zadaniem jest doprowadzanie krwi z tkanek do serca (lub wątroby w przypadku żyły wrotnej). Ważnym elementem żył są zastawki żylne, które zapobiegają cofaniu się krwi.

Naczynia włosowate są drobnymi naczyniami krwionośnymi, które łączą żyły z tętnicami. Ich funkcją jest wymiana substancji pokarmowych, zbędnych produktów przemiany materii, gazów (O2 i Co2) oraz hormonów miedzy krwią a tkanka.

Naczynia krwionośne – schemat

Poniżej przedstawiony jest schemat najważniejszych naczyń krwionośnych oraz miejsca, na których można wyczuć tętno:

1. Kończyna dolna – tętnice:

Tętnica udowa: biegnie od tętnicy biodrowej zewnętrznej do więzadła pachwinowego, a następnie wchodzi do trójkąta udowego większego. Tuż po wyjściu z trójkąta udowego większego tętnica udowa wchodzi do kanału przywodzicieli. Następnie po przejściu przez kanał przywodzicieli (około 4 cm nad kłykciem przyśrodkowym) tętnica udowa przechodzi na tylną cześć uda i wchodzi do dołu podkolanowego, gdzie przechodzi w tętnice podkolanową.

Tętnica podkolanowa: jest przedłużeniem tętnicy udowej i znajduje się w dole podkolanowym, w tylnej części kolana. Tuż poniżej stawu kolanowego tętnica ta dzieli się na tętnice piszczelową przednią i tętnicę piszczelową tylną.

Tętnica piszczelowa przednia: wchodzi do przedniej części kończyny dolnej przechodząc przez błonę międzykostną. Biegnie wzdłuż mięśni ku dołowi, a następnie na wysokości troczka dolnego prostowników stopy przechodzi w tętnicę grzbietowa stopy.

Tętnica grzbietowa stopy: jest przedłużeniem tętnicy piszczelowej przedniej. Biegnie ona od troczka dolnego prostowników stopy do pierwszej przestrzeni międzykostnej śródstopia, a następnie przebijając przestrzeń międzykostną śródstopia przechodzi do podeszwy stopy.

Tętnica piszczelowa tylna: jest przedłużeniem tętnicy podkolanowej i biegnie po tylnej części kończyny dolnej. W dolnej części, tętnica piszczelowa tylna biegnie przez kanał kostki przyśrodkowej i wychodzi na stronie podeszwowej stopy, gdzie dzieli się na tętnicę podeszwową przyśrodkową i tętnicę podeszwową boczna.

Tętnica podeszwowa przyśrodkowa: biegnie wzdłuż przyśrodkowej części stopy.

Tętnica podeszwowa boczna: biegnie wzdłuż bocznej części stopy.

2. Kończyna dolna – żyły:

Żyła odpiszczelowa duża: biegnie od części przedniej kostki przyśrodkowej ku górze przyśrodkową częścią podudzia. Następnie przechodzi do uda i biegnie ku górze, gdzie kilka centymetrów poniżej więzadła pachwinowego przechodzi w żyłę udową.

Żyła odstrzałowa: biegnie od części tylnej kostki bocznej ku gorze tylną częścią podudzia. Następnie dochodzi do dołu podkolanowego, gdzie przechodzi w żyłę podkolanową.

3. Kończyna górna – tętnice:

Tętnica pachowa: biegnie od brzegu zewnętrznego pierwszego żebra przez jamę pachową do mięśnia piersiowego większego gdzie przechodzi w tętnicę ramienną.

Tętnica ramienna: jest przedłużeniem tętnicy pachowej i biegnie od mięśnia piersiowego większego w dół ręki, miedzy mięśniami zginaczy aż do dołu łokciowego, gdzie dzieli się na tętnicę promieniową i tętnicę łokciową.

Tętnica promieniowa: jest przedłużeniem tętnicy ramiennej. Zaczyna się w dole łokciowym, w którym przechodzi na przednią część przedramienia i biegnie ku dołowi przyśrodkową częścią przedramienia. Tuż poniżej wyrostka rylcowatego kości promieniowej przechodzi na grzbietową cześć przedramienia i kończy się w łuku dłoniowym głębokim.

Tętnica łokciowa: jest przedłużeniem tętnicy ramiennej. Zaczyna się w dole łokciowym skąd dochodzi do pnia ramienno-promieniowego, a następnie biegnie ku dołowi przyśrodkową częścią przedramienia. Kończy się na łuku dłoniowym powierzchownym.

4. Kończyna górna, żyły:

Żyła odpromieniowa: zaczyna się po stronie grzbietowej ręki, skąd przechodzi do przedramienia gdzie biegnie jego boczną stroną do góry. W zgięciu łokciowym żyła odpromieniowa rozdziela się na dwie części, gdzie jedna cześć łączy się z żyłą dwułokciową, a druga przechodzi do ramienia. Następnie biegnie w górę, jego boczna stroną, aż dociera do dołu podobojczykowego i zmienia nazwę na żyłę pachową.

Żyła odłokciowa: zaczyna się po stronie grzbietowej ręki skąd przechodzi do przedramienia. Tam biegnie jego przyśrodkową stroną do góry. Następnie przechodzi przez zgięcie ramieniowe do ramienia i w połowie jego długości zmienia nazwę na żyłę odłokciową głęboką.

Żyła pośrodkowa łokcia: znajduje się w okolicy łokciowej. Swój początek ma przy żyle odpromieniowej, skąd biegnie skośnie ku gorze i dociera do żyły odłokciowej.

Polecane produkty:

Aktualizacja:

Rehabilitacja Wrocław